Zakład
Zoologii
Systematycznej

Powstały w 1961 roku Zakład Zoologii Systematycznej skupia naukowców specjalizujących się w owadach (między innymi motyle, chrząszcze, jętki, owady zapylające), ssakach (ryjówkokształtne, popielicowate, nietoperze, chomiki, myszy) oraz badających procesy ekologiczne zachodzące między tymi zwierzętami a ich środowiskiem życia.