Pliki do pobrania

Prof dr hab. Leszek Rychlik - materiały z wykładów 

 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich w Zakładzie Zoologii Systematycznej

Edward Baraniak:  

- Ocena stanu izolowanych populacji chrząszczy i motyli, nekrofagi i owady pasożytnicze drobnych kręgowców;

Leszek Rychlik

- Behawior i ekologia ryjówek i innych małych ssaków.

Marek Bąkowski:  

- Taksonomia, zoogeografia oraz ekologia  motyli; morfologia jaj, gąsienic,   poczwarek wybranych gatunków motyli;

Adam Głazaczow:   

- Ekologia pszczoły miodnej i dziko żyjących owadów zapylających;

Mirosław Jurczyszyn:  

- Czynna ochrona popielicy i orzesznicy, dynamika zmian składu gatunkowego i   liczebności nietoperzy;

Freerk Molleman & Urszula Walczak:

- Ekologia różnorodności: wpływ izolacji drzew na owady;

Urszula Walczak:  

- Ekologia motyli minujących i owadów galasotwórczych;

Joanna Ziomek:  

- Monitoring przyrodniczy chomika europejskiego na obszarze Polski;

Rafał Zwolak:   

- Drobne ssaki, wpływ konsumpcji nasion na odnowienie lasu; dynamika zespołów i   populacji gryzoni leśnych;

Marek Przewoźny

- Chrząszcze, pluskwiaki wodne i lądowe, różnorodność, bioindykacja, ekologia;

 

Prof. dr hab. EDWARD BARANIAK

 • Obszary Natura 2000
 • Ektopasożyty drobnych ssaków
 • Owady gniazd
 • Nekrofagi drobnych ssaków i ptaków - biologia ekologia i etologia.

PROF. DR. HAB. LESZEK RYCHLIK

 • Behawior i ekologia ryjówek i innych małych ssaków

PROF. UAM DR HAB. MAREK BĄKOWSKI

 • Badania z zakresu taksonomii, zoogeografii oraz ekologii motyli
 • Motyle rejonów tropikalnych Afryki
 • Morfologia, jaj, gąsienic oraz poczwarek motyli

PROF. UAM DR HAB. ADAM GŁAZACZOW

 • Pokarm lipienia
 • Struktura płci populacji Ephemerella notata
 • Cykle życiowe Ephemeroptera
 • Ekologia pszczoły miodnej i dziko żyjących owadów zapylających

PROF. UAM DR HAB. MIROSŁAW JURCZYSZYN

 • Problemy związane z synantropizacją popielicowatych
 • Ocena stanu populacji popielicowatych w wybranych lokalizacjach oraz ocena efektów reintrodukcji popielicy
 • Przyczyny zaniku orzesznicy
 • Czynna ochrona popielicy i orzesznicy w lasach zachodniej Polski (w tym reintrodukcja)
 • Opracowanie skutecznej metody połowu orzesznicy
 • Synantropizacja nietoperzy oraz problemy związane z tym procesem
 • Dynamika zmian składu gatunkowego i liczebności nietoperzy w starych fortyfikacjach i piwnicach Poznania

PROF. UAM DR HAB. FREERK MOLLEMAN &

PROF. UAM DR HAB. URSZULA WALCZAK

 • Ekologia różnorodnosci: wpływ izolacji drzew na owady
 • Owady na dębach

PROF. UAM DR HAB. URSZULA WALCZAK

 • Ekologia owadów minujących i galasotwórczych

PROF. UAM DR HAB. JOANNA ZIOMEK

 • Monitoring przyrodniczy chomika europejskiego Cricetus cricetus na obszarze Polski
 • Ochrona chomika ex situ - badanie snu zimowego
 • Behawior chomika europejskiego w warunkach hodowlanych
 • Opracowanie skutecznych metod uwalniania osobników chomika europejskiego urodzonych w niewoli

PROF. UAM DR HAB. Rafał zwolak

 • Wpływ konsumpcji nasion na odnowienie lasu
 • Dynamika zespołów i populacji gryzoni leśnych

DR MAREK PRZWOŹNY

 • Biologia, ekologia, faunistyka, bioróżnorodność, ochrona wybranych grup, rodzin lub gatunków chrząszczy i pluskwiaków