Zdjecie pracownika

dr hab. prof. UAM

Adam Głazaczow

pokój: H1.46

telefon: 57-96

e-mail: adamg@amu.edu.pl

Profil badań:

 • Ekologia pszczoły miodnej i dziko żyjących zapylaczy
 • Jętki - cykle życiowe oraz struktura płci populacji

 

Część publikacji dostępna na researchgate.net

 

Publikacje

2016

 • Głazaczow A., Oriwn D., Bogdziewicz M. (2016) Increased temperature delays the late-season phenology of multivoltine insect. Scientific Reports, 6 (38022) doi: 10.1038/srep38022
 • Krawczyk A., Bogdziewicz M., Majkowska K. & Głazaczow A (2016) Diet composition of Eurasian otter (Lutra lutra) in different freshwater habitats of temperate Europe: a review and meta-analysis. Mammal Review 46:106-113 DOI: 10.1111/mam.12054

2015

 • Krawczyk A., Bogdziewicz M., Majkowska K., Głazaczow A. 2015. Diet composition of Eurasian otter (Lutra lutra) in different freshwater habitats of temperate Europe: a review and meta-analysis. Mammal Review.

2009

 • Głazaczow A., Kłonowska-Olejnik M. 2009. Revision of the status of Procloeon nana (Bogoescu, 1951) and Pseudocentroptiloides shadini (Kazlauskas, 1964) (Ephemeroptera, Baetidae). Annales Zoologici. 59, 149-158.
 • Głazaczow A., Orwin D., Bajaczyk R. 2009. The Influence of River Functionality on Habitat Selection by Ephemeroptera in Spatially and Temporally Diverse Lowland Rivers, with particular reference to the River Bug. Oceanological and Hydrobiological Studies. 38, 63-76.
 • Orwin D., Głazaczow A. 2009. A Review of the Use of Macroinvertebrates for Monitoring the Quality of Lotic Freshwaters in The UK and Early Stages of Developement in Poland. Oceanological and Hydrobiological Studies. 38, 139-146.
 • Przewoźny M., Gembarzewska Z., Głazaczow A., Konwerski Sz. 2009. Nowe stanowiska Macronychus quadrituberculatus PH. MÜLLER, 1806 (Coleoptera: Elmidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 28/4, 278-279.

2008

 • Gembarzewska Z., Głazaczow A., Orvin D., Bajaczyk R., Lesicki A. 2008. Sex structure in populations of Ephemerella notata Eaton, 1887 (Ephemeroptera): modification of the reproductive strategy or sensitivity to environmental conditions? 8-9. London, England. The FBA Annual Scientific Meeting 2008. 15-16 July. Freshwater Biological Association.
 • Głazaczow A. 2008. Świat zwierząt. Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały. Tom II. J. Fogel. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań, Polska.

2007

 • Głazaczow A., Orvin D., Lesicki A., Książkiewicz Z., Bajaczyk R. 2007. The lost generation: the influence of dam reservoirs on the population dynamics of Baetis liebenauae (Ephemeroptera) in medium-size rivers of north-west Poland. 3-4, Windermere, England, The FBA Annual Scientific Meeting 2007, 5-6 September, Freshwater Biological Association
 • Głazaczow A., Książkiewicz Z., Bajaczyk R. 2007. Element wyżynny w faunie rzek Pomorza: nowe gatunki jętek (Ephemeroptera) związanych z ciekami pogórza. 22-23, Opole, Polska, Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych,
 • Głazaczow A., Książkiewicz Z., Bajaczyk R. 2007. Modyfikacje strategii rozrodczych Ephemeroptera: przykład E. notata w zmiennych warunkach hydromorfologicznych cieków wodnych Pomorza. 23-24, Opole, Polska, Hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych

2006

 • Głazaczow A., Orwin D., Bajaczyk R. 2006. The role of substratum in the developement of cryptic colouration in different families of the Ephemeroptera. 78-79, Polska, Zastososowanie hydrologii w badaniach biologicznych wód płynących, Kraków-Warszawa

2004

 • Głazaczow A. 2004. Jętki (Ephemeroptera) piaszczystych ławic Bugu i Narwi. Wydawnictwo Naukowe UAM. 122.

2001

 • Głazaczow A. 2001. Parthenogenetic and bisexual populations of Ephemerella notata Eat. in Poland. Trends in Research in Ephemeroptera and Plecoptera. 227-231. E. Dominguez & W. Peters. Kulwer Academic/Plenum Publishers. New York.
 • Głazaczow A. 2001. Ordo: Ephemeroptera Instytut Badawczy Leśnictwa. Catalogue of the fauna of Białowieża Primeval Forest. 87. M. Gutowski and B. Jaroszewicz. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa.

2000

 • A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, M. Wal. 2000. Occurrence of the spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) from Poznań, Poland. Acta Parasitologica, 45 (3): 219.

1999

 • Głazaczow A. 1999. Jętki (Ephemeroptera) Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 18/1(supl.), 75-85.
 • Głazaczow A. 1999. Psammofilne jętki (Ephemeroptera), ginący element fauny polskich rzek. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 3, 75-86.
 • Nowosad A., Jenek J., Głazaczow A., Wal M. 1999. Kleszcze Pospolite Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) z wybranych lasów komunalnych Poznania oraz ich zakażenie krętkami Borrellia burgdorferi sensu lato. Przegląd Epidemiologiczny. 53, 299-308.
 • Głazaczow A. 1999. Unikatowa fauna jętek (Ephemeroptera) dolnego Bugu oraz jej zagrożenia. Bug. Europejski Korytarz Ekologiczny. 82-90. S. Kozłowski, J. Kuśmierczyk. Ekologiczny Klub UNESCO, Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności. Piaski. Poland.
 • A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, A. Szkaradkiewicz. 1999. Occurrence of the spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks Ixodes ricinus (L.) from slected municipal woods of the city of Poznań. Wiadomości Parazytologiczne, 45 (4): 533-534.
 • A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, M. Wal. 1999. Kleszcze pospolite - Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) z wybranych lasów komunalnych Poznania oraz ich zakażenie krętkami - Borrelia burgdorferi sensu lato. Przegląd Epidemiologiczny, 53 (3-4): 299-308.

1998

 • Głazaczow A. 1998. Mayflies inhabiting the sandy bottom in the rivers Bug and Narew (North East Poland). Advances in River Bottom Ecology. 171-174. G. Bretschko & J. Helesic. Backhuys Publishers. Leiden.

1997

 • Głazaczow A. 1997. Observations on the psammophilous mayfly species Procloeon nanum in the North East of Poland. Ephemeroptera & Plecoptera: Biology-Ecology-Systematics. 83-87. P.Landolt & M. Sartori. Fribourg.
 • Głazaczow A. 1997. Insect's role and significance in the water ecosystems. The theoretical and the practical aspects in the ecological investigations. Idee ekologiczne. 171-183. L. Burchardt.

1996

 • Jenek J., Głazaczow A. 1996. Ocena występowania krętków Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus w wybranych rejonach Wielkopolski metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Przegląd Epidemiologiczny. 50, 383-386.

1995

 • Głazaczow A. 1995. Observations on the psammophilous mayfly species Procloeon nanum in the North East of Poland. 43. Lausanne. Szwajcaria. VIIIth International Conference on Ephemeroptera.

1994

 • Głazaczow A. 1994. Mayflies (Ephemeroptera) from the rivers Gwda and Drawa (in the Pomeranian Lake District of North West Poland) and from some waters of their river basins. Polskie Pismo Entomologiczne. 63, 213-257.
 • Nowosad A., Głazaczaw A., Winiecki A. 1994. Owady. W: Opracowanie zbiorowe. Zwierzęta Chronione w Polsce (A. Głazaczow, A. Nowosad, A. Winiecki). Fundacja "Biblioteka Ekologiczna" - Poznań: 15-40.
 • Nowosad A., Głazaczow A., Winiecki A. 1994. Gady. W: Opracowanie zbiorowe. Zwierzęta Chronione w Polsce (A. Głazaczow, A. Nowosad, A. Winiecki). Fundacja "Biblioteka Ekologiczna" - Poznań: 55-62.
 • Głazaczow A. 1994. Ryby. Płazy. Ssaki Opracowanie zbiorowe: Zwierzęta Chronione w Polsce. Zwierzęta Chronione w Polsce. 41-54, 211-233. Opracowanie zbiorowe. Fundacja "Biblioteka Ekologiczna". Poznań. Polska.

1991

 • Bernard R., Głazaczow A., Samoląg J. 1991. Overwintering bat colony in Strzaliny (North-Western Poland). Acta zoologica cracoviensia. 34, 453-461.

1986

 • Głazaczow A. 1986. Wstępne rozpoznanie fauny jętek (Ephemeroptera) Drawieńskiego Parku Narodowego Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzów Wlkp. Przyroda projektowanego Drawieńskiego Parku Narodowego. 195-200. K. Stępczak. Gorzowskie Towarzystwo Naukowe, Gorzów Wlkp.
 • Jacob U., Głazaczow A. 1986. Pseudocentroptiloides, a new baetid genus of palearctic and oriental distribution. Aquatic Insects. 197-206.

1984

 • Głazaczow A. 1984. Badania nad morfologią i biologią myszy zaroślowej, Apodemus sylvaticu (Linnaeus 1758) i myszy małookiej, Apodemus microps Kratochvil et Rosicky 1952. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 34, 1-33.