Zdjecie pracownika

dr

Andrzej Nowosad

pokój:

telefon:

e-mail: nowosada@amu.edu.p

test

Publikacje

2013

 • Baraniak E., Nowosad A., Przewoźny M. 2013. Nowe stanowisko smukwy kosmatej Scolia hirta (Hymenoptera: Vespoidea) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 69/3, 234-236.

2010

 • Baraniak E., Nowosad A. 2010. In Memoriam Professor Zofia Michalska (1942?2010). Polish Journal of Entomology. 79/3, 345-351.
 • Baraniak E., Nowosad A. 2010. In Memoriam Professor Klara Bartkowska (1939?2010). Polish Journal of Entomology. 3, 339-344.

2007

 • Słodkowicz-Kowalska A, Graczyk T. K, Jedrzejewski S, Zduniak P, Solarczyk P, Nowosad A, Nowosad P, and Majewska H. 2007. Role of wild, captive and domestic birds in the environment contamination with Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in westrn Poland. Wiadomości Parazytologiczne 53 (suplement): 107.
 • Słodkowicz-Kowalska A, Nowosad A, Graczyk T. K, Solarczyk P, Jedrzejewski S, and Majewska H. 2007. Molekularna identyfikacja inwazyjnych dla człowieka mikrosporydiów w kale gołębi z wybranych regionów Polski (First molecular identification of human-virulent microsporidian species in pigeons in Poland). Wiadomości Parazytologiczne 53 (suplement): 108.
 • Nowosad A. 2007. Muchówki mrokawkowate Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) - pasożyty zewnętrzne nietoperzy. Wiadomości Parazytologiczne 53 (suplement): 150.

2006

 • Graczyk T. K., Slodkowicz-Kowalska A., Tamang L., Jedrzejewski S., Nowosad A., Zduniak P., Solarczyk P., Girouard A. S., and Majewska A. C. 2006. Microsporidia species known to infect humans are present in aquatic birds; implications for transmission via water? IX International Workshops on Opportunistic Protists (IWOP-9) and International Society of Protistologists 57th Annual Meetings. 20-24.06.2006. Lizbona (Portugalia): 77 (PL87).
 • Slodkowicz-Kowalska, A., T. K. Graczyk, L. Tamang, S. Jedrzejewski, A. Nowosad, P. Zduniak, P. Solarczyk, A. S. Girouard, and A. C. Majewska. 2006. Microsporidia species known to infect humans are present in aquatic birds; implications for transmission via water? Applied and Environmental Microbiology 72 (7): 4540-4544.
 • Graczyk T. K, Slodkowicz-Kowalska A, Tamang L, Jedrzejewski S, Nowosad A, Zduniak P, Solarczyk P, Girouard A, Majewska H, Visvesvara G. 2006. Microsporidia species known to infect humans are present in aquatic birds; Implications for transmission via water? American Journal of Tropical Medicine and Hygiene (Suppl. S NOV), 75 (5): 112.
 • Mirosław Jurczyszyn i Andrzej Nowosad. 2006. Nietoperze i ich pasożyty z Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic w badaniach studentów biologii Koła Naukowego Przyrodników w Poznaniu. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16: 209-214.
 • Jurczyszyn M., Nowosad A. 2006. Nietoperze i ich pasożyty z Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic w badaniach studentów Biologii Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu. Prądnik. Prace Muz. Szafera. 16, 209-214.
 • Jurek Kolasa i Andrzej Nowosad. 2006. Wirek lądowy - Microplana terrestris (O.F. Müller, 1774) w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16: 147-1152.

2003

 • A. Nowosad. 2003. Nowe stanowiska Nycteribia (N.) kolenatii THEODOR ET MOSCONA, 1954 (Diptera, Pupipara: Nycteribiidae) w Polsce. Wiad. Entomol. 22 (3):190.
 • A. Nowosad. 2003. The body of knowledge about bat flies Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) in Poland. Wiad. Parazytol. 49 (1): 94.
 • A. Nowosad; Sachanowicz K. 2003. Nowe stanowiska muchówek mrokawkowatych - Nycteribiidae (Diptera: Pupipara) w Puszczy Kozienickiej. Wiad. Entomol. 22 (2): 121-122.

2001

 • Bartkowska K., Michalska Z., Bajaczyk R., Beiger M., Nowosad A., Walczak U. 2001. Problematyka badawcza z zakresu entomologii parazytologicznej w Zakładzie Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu. Spała, Polska, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 14-16 września
 • A. Nowosad. 2001. Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1995-2001 - Materiały do dziejów KNP, część II, Bogucki Wydawnictwo Naukowe: 96 ss.

2000

 • A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, M. Wal. 2000. Occurrence of the spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) from Poznań, Poland. Acta Parasitologica, 45 (3): 219.

1999

 • Nowosad A., Jenek J., Głazaczow A., Wal M. 1999. Kleszcze Pospolite Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) z wybranych lasów komunalnych Poznania oraz ich zakażenie krętkami Borrellia burgdorferi sensu lato. Przegląd Epidemiologiczny. 53, 299-308.
 • A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, A. Szkaradkiewicz. 1999. Occurrence of the spirochetes Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks Ixodes ricinus (L.) from slected municipal woods of the city of Poznań. Wiadomości Parazytologiczne, 45 (4): 533-534.
 • A. Nowosad, J. Jenek, A. Głazaczow, M. Wal. 1999. Kleszcze pospolite - Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) z wybranych lasów komunalnych Poznania oraz ich zakażenie krętkami - Borrelia burgdorferi sensu lato. Przegląd Epidemiologiczny, 53 (3-4): 299-308.

1998

 • Nowosad A. 1998. Pijawki. W: Opr. zespołowe. Zwierzęta chronione w Polsce. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej "Biblioteka Ekologiczna", Poznań: 11.
 • Nowosad A. 1998. Pijawki. W: Opr. zespołowe. Zwierzęta chronione w Polsce. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej "Biblioteka Ekologiczna", Poznań: 11.
 • Nowosad A. 1998. Ślimaki. W: Opr. zespołowe. Zwierzęta chronione w Polsce. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej "Biblioteka Ekologiczna", Poznań: 12-13.
 • A.Nowosad. 1998. Małże. W: Opr. zespołowe. Zwierzęta chronione w Polsce. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej "Biblioteka Ekologiczna", Poznań: 14-15.
 • A. Nowosad. 1998. Pajęczaki. W: Opr. zespołowe. Zwierzęta chronione w Polsce. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej "Biblioteka Ekologiczna", Poznań: 16.

1995

 • Nowosad A. 1995. Uwaga kleszcze są niebezpieczne. Przegląd Leśniczy, 8/V: 10-13.
 • Nowosad A.( red.). 1995. Z dziejów Koła Naukowego Przyrodników Uniwersytetu w Poznaniu (1921-1995). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, pp: 136 (fot. 62).

1994

 • Nowosad A., Głazaczaw A., Winiecki A. 1994. Owady. W: Opracowanie zbiorowe. Zwierzęta Chronione w Polsce (A. Głazaczow, A. Nowosad, A. Winiecki). Fundacja "Biblioteka Ekologiczna" - Poznań: 15-40.
 • Nowosad A., Głazaczow A., Winiecki A. 1994. Gady. W: Opracowanie zbiorowe. Zwierzęta Chronione w Polsce (A. Głazaczow, A. Nowosad, A. Winiecki). Fundacja "Biblioteka Ekologiczna" - Poznań: 55-62.

1993

 • Nowosad A. 1993. Muchówki mrokawkowate (Nycteribiidae) - pasożyty zewnętrzne nietoperzy. Wszechświat, 94 (6): 150-152.

1992

 • Nowosad A., Jagielska A., Strzelczyk J. 1992. Szczątki kostne nietoperzy i kuny z Jaskini Lodowej w Ciemniaku (Tatry Zachodnie). Przegląd zool., 36 (1-4): 199-205.

1990

 • Nowosad A., Šmetana A. 1990. A note on Quedius melium Walles, 1938 (Coleoptera, Staphylinidae). Pol. Pismo Entomol., 59: 827-829.
 • Nowosad A. 1990. Stan badań nad mrokawkowatymi- Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) w Polsce, z przeglądem gatunków i stanowisk ich występowania. Wiad. Entomol., 9 (3-4): 77-85.
 • Nowosad A. 1990. Staphylinidae (Coleoptera) gniazd kreta - Talpa europaea L. w Polsce. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu, seria zoologia, nr 15, 254.

1989

 • Nowosad A. 1989. Nowe stanowisko Oxytelus (Anotylus) mutator Lohse, 1963 (Col., Staphylinidae) w Polsce. Przegląd zool., 33 (2): 253-254.

1988

 • Nowosad A. 1988. Chrząszcze kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) gniazd ptaków i ssaków. W: Metody hodowli zwierząt glebowych (4). Prace Komisji Naukowych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego nr 106: 67-81.

1987

 • Nowosad A. 1987. Materiały do znajomości Nycteribiidae (Diptera, Pupipara) Polski zachodniej i północno-zachodniej. Pol. Pismo Entomol., 57: 263-276. ,
 • Nowosad A., Batchvarov G., Petrov P. 1987. Bat flies (Nycteribiidae, Diptera) of bats collected in Bulgaria. Pol. Pismo Entomol., 57: 673-694.
 • Nowosad A., Sałata-Piłacińska B. 1987. Nietoperze (Chiroptera) w pokarmie płomykówki, Tyto alba guttata (C.L. Brehm, 1831). Przegląd zool., 31 (2): 221-230.

1982

 • Nowosad A., Piłacińska B. 1982. Uwagi o rozmnażaniu kreta Talpa europea L. w Polsce. Przegl. Zool., 26, 2: 191-196..
 • Nowosad A., Piłacińska B. 1982. Uwagi o rozmnażaniu kreta Talpa europaea L. w Polsce. Przegląd zool., 26 (2): 191-196.

1981

 • Nowosad A. 1981. Zmienność paramery edeagusa u Quedius (M.) pucticollis Thomson w Polsce (Staphylinidae, Coleoptera). Pol. Pismo Entomol., 51: 485-492,

1975

 • Nowosad A. 1975. Badania nad zmiennością morfologiczną Nycteribia kolenatii Theodor et Moscona (Nycteribiidae, Diptera) w Polsce. Pol. Pismo Entomol., 45: 239-249.

1974

 • Nowosad A. 1974. Nycteribia kolenatii Theodor et Moscona i Penicillidia monoceros Speiser (Nycteribiidae, Diptera) w Polsce. Pol. Pismo Entomol., 44: 559-569.

1973

 • Nowosad A. 1973. Arthrorhynchus nycteribiae (Peyritsch) Thaxter (Ascomycetes, Laboulbeniales) w Polsce. Pol. Pismo Entomol., 43: 423-430.