Zdjecie pracownika

dr hab. prof. UAM

Barbara Piłacińska

pokój:

telefon:

e-mail: piryn@amu.edu.pl

test

Publikacje

2018

 • Kolenda K., Przybył M., Piłacińska B., RYCHLIK L. 2018. Survey of discarded bottles as an effective method in detection of small mammal diversity. Polish Journal of Ecology. 66/1, 57?63.

2014

 • Piłacińska B., Ziomek J. 2014. Populacje ssaków na granicy zasięgów - dobro przyrodnicze Śląska. 26. Katowice, Polska. "Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody - ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby". 26.11. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

2010

 • Dziemian S., Piłacińska B., Bogawski P., Michalik J. 2010. Infestation of the Northern white breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus) with Ixodes ticks in urban ecosystems of the city of Poznań. ARTHROPODS. Ecological and pathological aspects of parasite-host relationships. 41-47. Buczek A., Błaszak C. Akapit, Lublin, Poznań.
 • Mizgajska- Wiktor H., Jarosz W., Piłacińska B., Dziemian S. 2010. Helminths of hedgehogs, Erinaceus europaeus and E. roumanicus from Poznań region, Poland- coprological study. Wiadomości parazytologiczne. 56/4, 329-332.

2008

 • Ziomek J., Piłacińska B., Łukaszyk J. 2008. Występowanie i preferencje siedliskowe jeży (Erinaceus sp.) na terenie Poznania. 99. Bydgoszcz. IV Konferencja Fauna Miast "Ochronić róznorodnoąść biologiczną w miastach".

2006

 • Zgrabczyńska E., Ziomek J., Piłacińska B. 2006. Ssaki Poznania. Przegląd Komunalny. 4, 67-68.

2005

 • Zgrabczyńska E., Piłacińska B., Ziomek J. 2005. Rodents of cuty Poznań - are mice really dominant? 15. Poznań. Mammals - synantropic, synurbic, alient and invasive species.

2004

 • Ziomek J., Piłacińska B., Kruk Ł., Karolak J. 2004. The status and causes of extinction of the common hamster (Cricetus cricetus) in south-western Poland. 119. Lublin. Polska. 9th International Conference Rodent et Spatium on Rodent Biology. 12-17.07.
 • Piłacińska B., Ziomek J. 2004. Profesor Wacław Skuratowicz a ochrona ssaków w Polsce - wspomnienie w 15 rocznicę śmierci (1915-1989). 7-9. Jeziory, Polska. Ogólnopolska Konferencja "Ochrona ssaków - populacje wolno żyjące", 19-20.03.
 • Piłacińska B., Ziomek J., Majchrzycka J. 2004. Zmiany występowania chomika europejskiego Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) w południowej Wielkopolsce. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 50, 145-151.
 • Konwerski Sz., Piłacińska B., Ziomek J. 2004. Chrząszcze (Coleoptera) występujące w sztucznych komorach podziemnych do odłowu karczownika ziemnowodnego (Arvicola terrestris L.) w Wielkopolskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 23/3, 290-294
 • Piłacińska B., Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2004. Ssaki poznańskich klinów zieleni i niektórych środowisk miejskich w ostatnich dekadach XX wieku. Fauna Miast Europy Środkowej 21. wieku. 543-554. Indykiewicz P, Barczak T, Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz, Polska
 • Konwerski Sz., Piłacińska B., Ziomek J. 2004. Chrząszcze (Coleoptera) występujące w sztucznych komorach podziemnych do odłowu karczownika ziemnowodnego (Arvicola terrestris L.) w Wielkopolskim Parku Narodowym. 28-29. Olsztyn. "Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych".

2003

 • Ziomek J., Piłacińska B. 2003. Preliminary studies of the changes in the occurrence of the common hamster Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) in Poland. 244. Brno. Czechy. 4th European Congress of Mammalogy. 27.07.-01.08.
 • Piłacińska B., Ziomek J. 2003. Changes in the proportion of mammal species in the food of the barn owl as a result of changes in the environment and agriculture: the case of eastern Wielkopolska. 189. Brno, Czechy. 4th European Congress of Mammalogy. 27.07-01.08.
 • Piłacińska B., Ziomek J. 2003. Zanikanie chomika europejskiego Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758), gatunku stepowego w faunie drobnych ssaków Wielkopolski. Stepowienie Wielkopolski - pół wieku później. 249-254. J. Banaszak. Wyd. Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego. Bydgoszcz. Polska.

2002

 • Piłacińska B., Ziomek J. 2002. Ocena aktywności żerowej karczownika ziemnowodnego Arvicola terrestris (L. 1758) w uprawach leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. 9, 111-120.
 • Ziomek J., Piłacińska B. 2002. O chomiku i chomikowaniu. Biuletyn PTOP Salamandra. I-II, 23-25.
 • Zgrabczyńska E. and Piłacińska B. 2002. Social relations in family groups of wood mice Apodemus sylvaticus under laboratory and enclosure conditions. Acta Theriologica 47: 151-162.
 • Zgrabczyńska E. and Piłacińska B. 2002. Social relations in family groups of wood mice Apodemus sylvaticus under laboratory and enclosure conditions. Acta Theriologica 47: 151-162.

2000

 • Piłacińska B., Ziomek J. 2000. Efekty eksperymentalnej introdukcji różnych grup osobników nornicy rudej Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) i myszy leśnej Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) na "wyspach" leśnych w mozaikowym krajobrazie rolniczym. 87-88. Lublin. Polska. VIII Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna "Bioróżnorodność i ochrona ssaków w Polsce". 25-27.09.

1999

 • Piłacińska B., Ziomek J., Bajaczyk R. 1999. Drobne ssaki Drawieńskiego Parku Narodowego. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 46, 96-106.

1996

 • Piłacińska B., Piłaciński S. 1996. Zachowania nornicy rudej Clethrionomys glareolus i myszy leśnej Apodemus flavicollis związane z pobieraniem pokarmu w warunkach naturalnych. 70-72. Poland. Materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Teriologicznej.23-26.V.1996 Puszczykowo. Wydział Biologii UAM.

1995

 • Sałata-Piłacińska B. 1995. Analiza pokarmu sów uszatych Asio otus (Linnaeus, 1758) z terenu Ińskiego Parku Krajobrazowego. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 42, 69-73.

1993

 • Piłacińska B. 1993. The conservation significance of forest islands for flora and fauna in agricultural landscape. 180. Rennes. France. IALE Congress "Agricultural landscapes in Europe". 6-10 June 1993. IALE.

1990

 • Sałata-Piłacińska B., Rachowiak P. 1990. Badania nad drobnymi ssakami (Micromammalia) Krainy Świętokrzyskiej. Fragm. Faun., 33, 18: 307-334.
 • Sałata-Piłacinska B. 1990. The southern range of the root vole in Poland. Acta Theriologica. 35/1-2, 53-67.

1987

 • Nowosad A., Sałata-Piłacińska B. 1987. Nietoperze (Chiroptera) w pokarmie płomykówki, Tyto alba guttata (C.L. Brehm, 1831). Przegląd zool., 31 (2): 221-230.

1982

 • Nowosad A., Piłacińska B. 1982. Uwagi o rozmnażaniu kreta Talpa europea L. w Polsce. Przegl. Zool., 26, 2: 191-196..
 • Nowosad A., Piłacińska B. 1982. Uwagi o rozmnażaniu kreta Talpa europaea L. w Polsce. Przegląd zool., 26 (2): 191-196.

1977

 • Sałata-Piłacińska B. 1977. Ssaki w pokarmie płomykówki Tyto alba guttata (Brehm) z terenu Polski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C. 30, 7-23.

1974

 • Sałata B. 1974. Zmienność uzębienia nornika zwyczajnego Microtus arvalis (Pallas) na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Zachodniej. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 27, 7-27.