Zdjecie pracownika

dr

Ewa Zgrabczyńska

pokój:

telefon:

e-mail: ewaz@poczta.onet.pl

test

Publikacje

2011

 • Osten-Sacken N., Ziomek J., Kardynia P., Zgrabczyńska E. 2011. Distribution of the Raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) in the Western Poland. Fragmenta Faunistica. 54/1, 95-102.

2009

 • Ziomek J., Zgrabczyńska E., Poradzisz A. 2009. The behaviour of the common hamster (Cricetus cricetus) under zoo conditions. Zool. Garten N. F. 78, 221-231.
 • Ziomek J., Kardynia P., Wysocki A., Zgrabczyńska E. 2009. Scientific and educational collaboration between the Faculty of Biology and the Zoological Garden in Poznań. 189-190. Poznań, Polska. Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska". Wydział Biologii.

2007

 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2007. Influence of population density and reproduction on space use and spatial ralations in the edible dormouse. Acta Theriologica. 52/2, 181-188.
 • Zgrabczyńska E. 2007. Spatio-social organization of the Yellow-necked mouse population. Acta theriologica, in prep.
 • Zgrabczyńska E. 2007. Ecological parameters of populations of the Yellow-necked mouse: an island effect. Mamm. Rev., in prep.
 • Zgrabczyńska E. 2007. Norweski szary pies na łosie. Pies 4: 8-10.

2006

 • Zgrabczyńska E., Ziomek J., Piłacińska B. 2006. Ssaki Poznania. Przegląd Komunalny. 4, 67-68.
 • Ziomek J., Poradziasz A., Zgrabczyńska E. 2006. Preliminary studies on the behaviour of the common hamster under zoo condition. 45-46. Poznań. III International Conference "Animals, Zoos and Conservation".

2005

 • Ziomek J., Zgrabczynska E., OSTEN-SACKEN N., Kardynia P. 2005. Raccoon dog in the western Poland - new localities and habitat selection. Poznań, Polska. International Conference "Mammals - synantropic, synurbic, alien and invasive species". 19-20.08.2005. Fundacja Irbis.
 • Ziomek J., Zgrabczyńska E., OSTEN-SACKEN N. 2005. Raccoon dog in the western Poland - new localities and habitat selection. Essen, Niemcy. 79. Jahrestagung der. 19-20.08.2005. Deutsche Gesellschaft fuer Sauegetierkunde.
 • Zgrabczyńska E. 2005. Inwazja fretek, czyli dlaczego łasicowate w Polsce muszą mieć paszporty. Salamandra - Magazyn Przyrodniczy 1-2: 5-9.
 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2005. Social behaviour in Petaurids under zoo conditions - consequences for successful breeding. 53-54. Poznań. II International Conference "Animals and Zoos, Current Research Focus". 26-27.05.
 • Ziomek J., Zgrabczyńska E., Osten-Sacken N., Kardynia P. 2005. Raccoon dog in the Western Poland - new localities and habitat selection. 9. Poznań. Mammals - synantropic, synurbic, alient and invasive species.
 • Błoszyk J., Walkowiak M., Zgrabczyńska E., Ziomek J., Kardynia P. 2005. American mink in polish parks. 13. Poznań. Mammals - synantropic, synurbic, alient and invasive species.
 • Zgrabczyńska E., Piłacińska B., Ziomek J. 2005. Rodents of cuty Poznań - are mice really dominant? 15. Poznań. Mammals - synantropic, synurbic, alient and invasive species.
 • Ziomek J., Poradzisz. A., Zgrabczyńska E. 2005. Preliminary studies on the behaviour of the common hamster under zoo conditions. 45-46. Poznań. III International Conference "Animals, zoos and conservation".

2004

 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2004. Some evidences of territorial behaviour of the Striped possum Dactylopsila trivirgata under Zoo condition. Zool. Garten N. F. 74/2, 111-115
 • Piłacińska B., Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2004. Ssaki poznańskich klinów zieleni i niektórych środowisk miejskich w ostatnich dekadach XX wieku. Fauna Miast Europy Środkowej 21. wieku. 543-554. Indykiewicz P, Barczak T, Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego, Bydgoszcz, Polska
 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2004. Ochrona gatunkowa a faunistyka w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 60/4, 87-90.
 • Zgrabczyńska E. 2004. Modelowanie populacji śródmiejskiej kota domowego Felis catus (L.). Fauna Miast Europy Środkowej XXI. 537-542.
 • Zgrabczyńska E. 2004. Badania nad myszami z rodzaju Apodemus sp. na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. [W: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kaczmarek L., Walna B. i J. Siepak, red.]. UAM, Stacja Ekologiczna w Jeziorach: 36-38.
 • Jurczyszyn M. i Zgrabczyńska E. 2004. Hodowla popielic Glis glis w Stacji Ekologicznej UAM w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku w Polsce Zachodniej. [W: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kaczmarek L., Walna B. i J. Siepak, red.]. UAM, Stacja Ekologiczna w Jeziorach. 67-68.
 • Zgrabczyńska E. 2004. Koci problem - próba pogodzenia się z kotem domowym. Przegląd Komunalny 10: 54-55.
 • Zgrabczńska E., Ziomek J. (reds. Udo Gansloβer). 2004. Types of social behaviour of the striped possum (Dactylopsila trivirgata) under zoo condition. 60. Congress Reports, Research Committee newsletter 9th Issue.
 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2004. Typy zachowań socjalnych oposa pręgowanego (Dactylopsila trivirgata)w warunkach ogrodu zoologicznego. 35. Pznań. SSaki ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. i Kala B. 2004. Spermophilus citellus (L., 1766). Suseł moręgowany. Ssaki, gryzonie, wiewiórkowate. [W: Podręcznik ochrony gatunków - zwierzęta. Bereszyński A. i Kepel A., red.]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 117-121.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2004. Sicista subtilis (Pallas, 1733). Smużka stepowa. Ssaki, gryzonie, smużkowate. [W: Podręcznik ochrony gatunków - zwierzęta. Bereszyński A. i Kepel A., red.]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 131-133.
 • Zgrabczyńska E., Jurczyszyn M. 2004. Microtus tatricus (Kratochwil, 1952). Darniówka tarzańska. Ssaki, gryzonie, myszowate. [W: Podręcznik ochrony gatunków - zwierzęta. Bereszyński A. i Kepel A., red.]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 128-130.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E., Kala B. 2004. Suseł moręgowany. Spermophilus citellus (L., 1766). Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 440-444. Adamski P., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. Ministerstwo Środowiska.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2004. Smużka stepowa. Sicista subtilis (Pallas, 1733). Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 454-456. Adamski P., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. Ministerstwo Środowiska.
 • Zgrabczyńska E., Jurczyszyn M. 2004. Darniówka tarzańska. Microtus tatricus (Kratochwil, 1952). Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 451-453. Adamski P., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. Ministerstwo Środowiska.
 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2004. Biologia zoo? "Ssaki ogrodów zoologicznych w świetle badań". Życie Uniwersyteckie UAM Poznań. VI, 10.

2002

 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2002. Preliminary studies on foraging behaviour and dietary preferences in a group of Asian small-clawed otter (Aonyx cinerea) in the Poznan zoo. Zool. Garten N. F. 72/3, 189-196.
 • Zgrabczyńska E. and Piłacińska B. 2002. Social relations in family groups of wood mice Apodemus sylvaticus under laboratory and enclosure conditions. Acta Theriologica 47: 151-162.
 • Zgrabczyńska E. and Ziomek J. 2002. Preliminary studies on foraging behaviour and dietary preferences in a group of Asian small-clawed otter (Aonyx cinerea) in the Poznań zoo. Zool. Garten 72: 189-196.
 • Zgrabczyńska E. and Piłacińska B. 2002. Social relations in family groups of wood mice Apodemus sylvaticus under laboratory and enclosure conditions. Acta Theriologica 47: 151-162.
 • Zgrabczyńska E., Ziomek J. 2002. Scent-marking behaviour of the striped possum (Dactylopsila trivirgata) at the Poznan Zoo. 94. Ad. Ethology 37.
 • Jurczyszyn M. i Zgrabczyńska E. 2002. Czy popielica wróci do Puszczy Bukowej? Biuletyn PTOP "Salamandra" 2/2002: 29-30.

2001

 • Zgrabczyńska E. 2001. Wybrane parametry demograficzne otwartej i wyspowej populacji myszy leśnej Apodemus flavicollis w Wielkopolskim Parku Narodowym. Morena 8: 53-61.
 • Zgrabczyńska E. 2001. Czas- sprzymierzeniec nauki. W: (red. Samsonowicz H., Sławiński J., Szczucki L. i M. Ziółkowski) Starość i młodość w nauce. Funna, Wrocław: 95-96.

2000

 • Zgrabczyńska E. 2000. Badania nad myszą leśna Apodemus flavicollis na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 7: 31-36.
 • Zgrabczyńska E., Krukowski S. and Zwolak R. 2000. Social behavior of the Pygmy slow loris in captivity. Zoo Biol., in prep.
 • Zgrabczyńska E. 2000. Koci problem- odsłona druga. Przegląd Komunalny 4:71-72.
 • Zgrabczyńska E. 2000. Problem bezdomności zwierząt. Przegląd Komunalny 4:73-74.

1998

 • Zgrabczyńska E., Ziomek J., Trzęsowska E. 1998. The behaviour of the striped possum (Dactylopsila trivirgata) at the Poznan Zoo. 126. Ad. Ethology 33.
 • Zgrabczyńska E. 1998. Hofmann H.: Ssaki Europy. Przegląd Przyrodniczy 3: 140-141.
 • Zgrabczyńska E. i Borowski Z. 1998. Ogólnopolska Konferencja na temat ekologii behawioralnej drobnych ssaków (Jeziory, Wielkopolski Park Narodowy, 13-15 III 1998). Wiadomości Ekologiczne: 264-266.

1996

 • Zgrabczyńska E. and Śmiełowski J. 1996. Sozialstruktur einer Gruppe Mittelamerikanischer Agutis (Dasyprocta punctata Gray 1842) im Zoologischen Garten Poznań. Der Zoologischen Garten N.F. 66: 185-194.
 • Trzęsowska E. and Zgrabczyńska E. 1996. Dietary preferences and preliminary observations on behaviour of Striped possum. International ZOO News 43: 421-425.
 • Zgrabczyńska E. 1996. O myszach - jesiennie. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 5: 17-18.