Zdjecie pracownika

dr hab. prof. UAM

Mirosław Jurszczyn

pokój: F1.53

telefon: 58-02

e-mail: jurc@amu.edu.pl

test

Publikacje

2018

 • Rossa R., Wojas T., Michalcewicz J., Przewoźny M., Baraniak E., Brzeski M., Grzegorczyk T. 2018. Nowe dane o występowaniu rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy (Coleoptera) w Puszczy Niepołomickiej koło Krakowa. Wiadomości Entomologiczne. 37/4, 210-229.

2007

 • Jurczyszyn M. 2007. Hibernation cavities used by the edible dormouse, Glis glis (Gliridae, Rodentia). Folia Zoologica. 56/2, 162-168.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2007. Influence of population density and reproduction on space use and spatial ralations in the edible dormouse. Acta Theriologica. 52/2, 181-188.

2006

 • Jurczyszyn M. 2006. The use of space by translocated edible dormice, Glis glis (L.), at the site of their original capture and the site of their release: radio-tracking method applied in a reintroduction experiment. Polish Journal of Ecology. 54/3, 345-350.
 • Mirosław Jurczyszyn i Andrzej Nowosad. 2006. Nietoperze i ich pasożyty z Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic w badaniach studentów biologii Koła Naukowego Przyrodników w Poznaniu. Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16: 209-214.
 • Jurczyszyn M., Nowosad A. 2006. Nietoperze i ich pasożyty z Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic w badaniach studentów Biologii Koła Naukowego Przyrodników UAM w Poznaniu. Prądnik. Prace Muz. Szafera. 16, 209-214.

2005

 • Lesiński G., Fuszara E., Fuszara M., Jurczyszyn M., Urbańczyk Z. 2005. Long-term changes in the numbers of the barbastelle Barbastella barbastellus in Poland. Folia Zoologica. 54/4, 351-358.

2004

 • Dabert M., Pawlak A., Jurczyszyn M., Jarmołowski A. 2004. Small-insert genomic DNA library of Glis glis (L.) useful for microsatelite isolation. Biol. Lett. 40/2, 119-123.
 • Jurczyszyn M. i Zgrabczyńska E. 2004. Hodowla popielic Glis glis w Stacji Ekologicznej UAM w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku w Polsce Zachodniej. [W: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Kaczmarek L., Walna B. i J. Siepak, red.]. UAM, Stacja Ekologiczna w Jeziorach. 67-68.
 • Jurczyszyn, M. 2004. Ochrona ssaków nadrzewnych. Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona Zwierząt. 121-132. Gwiazdowicz D.J. Polskie Towarzystwo Leśne.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. i Kala B. 2004. Spermophilus citellus (L., 1766). Suseł moręgowany. Ssaki, gryzonie, wiewiórkowate. [W: Podręcznik ochrony gatunków - zwierzęta. Bereszyński A. i Kepel A., red.]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 117-121.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2004. Sicista subtilis (Pallas, 1733). Smużka stepowa. Ssaki, gryzonie, smużkowate. [W: Podręcznik ochrony gatunków - zwierzęta. Bereszyński A. i Kepel A., red.]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 131-133.
 • Zgrabczyńska E., Jurczyszyn M. 2004. Microtus tatricus (Kratochwil, 1952). Darniówka tarzańska. Ssaki, gryzonie, myszowate. [W: Podręcznik ochrony gatunków - zwierzęta. Bereszyński A. i Kepel A., red.]. Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 128-130.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E., Kala B. 2004. Suseł moręgowany. Spermophilus citellus (L., 1766). Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 440-444. Adamski P., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. Ministerstwo Środowiska.
 • Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2004. Smużka stepowa. Sicista subtilis (Pallas, 1733). Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 454-456. Adamski P., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. Ministerstwo Środowiska.
 • Zgrabczyńska E., Jurczyszyn M. 2004. Darniówka tarzańska. Microtus tatricus (Kratochwil, 1952). Gatunki zwierząt z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. 451-453. Adamski P., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. Ministerstwo Środowiska.

2003

 • Fuszara E., Fuszara M., Jurczyszyn M., Kowalski M., Lesiński G., Paszkiewicz R., Szkudlarek R., Węgiel A. 2003. Shelter preferences of the Barbastelle, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774), hibernating in Poland. Nyctalus. 8/6, 528-535.
 • Jurczyszyn M., Bajwolski T., Dezor Ł., Dzięciołowski R., Dąbrowska A., Piskorz R. 2003. Some ecological aspects and threats for population of Barbastella barbastellus hibernating in Poznań (Poland). Nyctalus. 8/6, 610-614.
 • Baraniak E,, Jurczyszyn M., Janyszek S., Szczepanik-Janyszek M. 2003. Stan zachowania roślinności wapieniolubnej w rezerwacie "Miranowo". Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 59/4, 67-71.

2002

 • Jurczyszyn M., Gawlak A., Dzięciołowski R., Kepel A. 2002. Zimowe spisy nietoperzy w Poznaniu w latach 1979-1999. Nietoperze. 3/1, 77-87.
 • Jurczyszyn M. 2002. Jurczyszyn M. Program reintrodukcji popielicy (Glis glis L.) w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Trzeci rok realizacji projektu. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 6/8, 143-146.
 • Jurczyszyn M., Łukomski Ł., Słodownik A. 2002. Pięć lat realizacji programu reintrodukcji popielicy w Sierakowskim Parku Krajobrazowym 8 (10): 78-83, 2002. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 8/10, 78-83.
 • Jurczyszyn M. 2002. Kontrole kryjówek. Poznajemy nietoperze. ABC wiedzy o nietoperzach, ich badaniu i ochronie. 74-78. M. Kowalski, G. Lesiński. OTON. Warszawa.
 • Jurczyszyn M. i Zgrabczyńska E. 2002. Czy popielica wróci do Puszczy Bukowej? Biuletyn PTOP "Salamandra" 2/2002: 29-30.

2001

 • Jurczyszyn M., Bajaczyk R. 2001. Departure dynamics of Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) (Mammalia, Chiroptera) from their hibernaculum. Mammalia. 65/2, 121-130
 • Jurczyszyn M. 2001. Reintroduction of the edible dormouse (Glis glis) in Sierakowski Landscape Park (Poland), preliminary results. Trakya University Journal of Scientific Research, ser. B. 2/2, 111-114.
 • Jurczyszyn M. , Bajaczyk R. 2001. Departure dynamics of Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) (Mammalia, Chiroptera) from their hibernaculum. Mammalia. 65/2, 121-130.
 • Koteja P., Jurczyszyn M., Wołoszyn B.W. 2001. Energy balance of hibernating mouse-eared bat Myotis myotis: a study with a TOBEC instrument. Acta Theriologica, 46, 1: 1-12, 2001. Acta Theriologica. 46/1, 1-12.
 • Jurczyszyn M. 2001. Program reintrodukcji popielicy (Glis glis L.) w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Czwarty rok realizacji projektu. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 9/7, 135-138.
 • Jurczyszyn M. 2001. Program reintrodukcji popielicy (Glis glis L.) w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Czwarty rok realizacji projektu. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 9/7, 135-138.
 • Pucek Z., Jurczyszyn M. 2001. Glis glis (Linne, 1766). Popielica. Fat dormouse (edible dormouse). Polska czerwona księga zwierząt. 79-81. Głowaciński Z. PWRiL.

2000

 • Dzięciołowski R., Jurczyszyn M. 2000. Nietoperze (Chiroptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego - wyniki wstępne. Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego. 7, 37-40.
 • Jurczyszyn M. 2000. Hibernacja - sposób na przetrwanie zimy. Roztoczańskie spotkania. 87-98. Anasiewicz A., Chmiel B. Roztoczański Park Narodowy. Zwierzyniec.
 • Baraniak E., Janyszek S., Jurczyszyn M., Szczepanik-Janyszek M. 2000. Projektowany rezerwat torfowiskowy "Mianów". Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 56/6, 107-109.

1999

 • Bajaczyk R., Jurczyszyn M. 1999. Ssaki (Mammalia) planowanego Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. Bad. fizjogr. Pol. zach. Seria C. 46, 89-93.
 • Baraniak E., Janyszek S., Jurczyszyn M., Szczepanik-Janyszek M. 1999. Projektowany rezerwat torfowiskowy "Kurek". Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 55/5, 82-84.
 • Baraniak E., Janyszek S., Jurczyszyn M., Szczepanik-Janyszek M. 1999. Projektowany rezerwat torfowiskowy "Rokitnica" w Okolicach Łaska. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 3, 59-65.
 • Jurczyszyn M., Rybak M., Syska J. 1999. Program reintrodukcji popielicy (Glis glis L.) w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 5/7, 152-157.

1998

 • Jurczyszyn M., Wołk K. 1998. The present status of dormice (Myoxidae) in Poland. Natura Croatica. 7/1, 11-18.
 • Jurczyszyn M. 1998. The dynamics of Myotis nattereri and Myotis daubentoni (Chiroptera) observed during hibernation season is an artefact in some type of hibernacula. Myotis. 36, 85-911.
 • Jurczyszyn M. 1998. Metody wykrywania popielicy Myoxus glis (L.) w terenie. Przegląd Zoologiczny. 42/3-4, 247-250.
 • Dąbrowska A., Jurczyszyn M., Bajwolski T., Dezor Ł. 1998. Nowe stanowisko nocka Bechsteina Myotis bechsteini (Kuhl) w północno-zachodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny. 42/3-4, 245-246.
 • Baraniak E., Bajaczyk R., Janyszek S., Jurczyszyn M., Szczepanik - Janyszek M. 1998. Stan zachowania lasów z udziałem jodły (Abies alba Mill.) w wybranych rezerwatach województwa sieradzkiego. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 2, 119-133.

1997

 • Jurczyszyn M. 1997. Rozmieszczenie popielicy, Myoxus glis (L.)(Rodentia, Myoxidae) w Polsce. Przegląd Zoologiczny. 1/2, 101-108.
 • Jurczyszyn M. 1997. Wpływ gospodarki leśnej na wyginięcie popielicy, Myoxus glis (L.) w północno-zachodniej Polsce. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 44, 71-76.

1996

 • Jurczyszyn M., Bajaczyk R. 1996. Częstość przerywania snu zimowego u nocków dużych Myotis myotis (Borkhausen, 1797) (Chiroptera, Mammalia) zimujących w Forcie I w Poznaniu. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. Bad. fizjogr. Pol. zach. Seria C. 43, 67-72
 • Jurczyszyn M. 1996. Nowe stanowiska popielicy Myoxus glis w województwie szczecińskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 52, 106-111.
 • Jurczyszyn M. 1996. Stanowisko popielicy Myoxus glis (L.) w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. 15/2, 75-76.

1995

 • Jurczyszyn M. 1995. Population density of Myoxus glis (L.) in some forest biotops. Hystrix. 6/1-2, 265-272.
 • Jurczyszyn M. 1995. Stanowisko popielicy, Myoxus glis(L.) (Rodentia, Gliridae) na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy. 6/1, 103-104.
 • Jurczyszyn M. 1995. Nietoperze (Chiroptera) południowo- wschodniej części Puszczy Noteckiej. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 42, 75-79.

1994

 • Jurczyszyn M. 1994. Nietoperze (Chiroptera) Roztoczańskiego Parku Narodowego i otuliny. Fragmenta Faunistica. 37/16, 389-399.
 • Jurczyszyn M. 1994. O popielicy słów kilka. Biuletyn PTOP Salamandra. 1, 389-390.
 • Bernard R., Bugajna B., Dzięciołowski R., Jurczyszyn M., Kałuża T. 1994. Zimowy spis nietoperzy w Poznaniu w 1994 roku. Przegląd Przyrodniczy. 6/2, 85-86.
 • Bernard R., Jurczyszyn M. 1994. Dekady spisu nietoperzy (1988- 1992) w Poznaniu. Zimowe spisy nietoperzy 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Wołoszyn B. W. Publikacje Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN. Kraków.
 • Dzięciołowski R., Ereńska A., Jurczyszyn M., Wiland J. 1994. Dekada Spisu Nietoperzy w Lednickim Parku Krajobrazowym w 1993 r. Studia Lednickie. 398.

1993

 • Jurczyszyn M. 1993. Badania nad drobnymi ssakami okolic Niwicy (woj. zielonogórskie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 40, 77-110.
 • Jurczyszyn M. 1993. Population density of Myoxus glis (L.) in some forest biotops. 46. Fuscaldo. Włochy. II Conference on Dormice (Rodentia, Myoxidae).

1991

 • Jurczyszyn M., Ziomek J. 1991. Popielicowate (Gliridae, Rodentia) na Roztoczu Środkowym. Przegląd Zoologiczny. 35/3-4, 373-376.
 • Jurczyszyn M. 1991. Czego nauczano o nietoperzach w szkołach 200 lat temu. Wszechświat. 92/4, 84.
 • Jurczyszyn M. 1991. O dawnych, polskich nazwach nietoperzy. Wszechświat. 92/7-8, 176.

1990

 • Jurczyszyn M. 1990. Fauna drobnych ssaków w pokarmie sowy uszatej (Asio otus) ze stanowiska we Włostowicach. Lubuski Przegląd Przyrodniczy. 1/4, 9-16.
 • Bernard R., Jurczyszyn M., Urbańczyk Z. 1990. Zimowy spis nietoperzy w Polsce Zachodniej w roku 1990. Lubuski Przegląd Przyrodniczy. 1/4, 3-8.
 • Jurczyszyn M., Ziomek J. 1990. Uwagi na temat występowania popielicowatych (Rodentia, Gliridae) w Roztoczańskim Parku Narodowym. 52. Zwierzyniec. Polska. Materiały na sympozjum "Fauna Roztocza". IZPAN W-wa.

1988

 • Janyszek S., Jurczyszyn M. 1988. Nocek łydkowłosy na Pomorzu Zachodnim. Biuletyn C.I.C. 2/4, 5.