Zdjecie pracownika

dr

Paulina Celebias

pokój: F1.51

telefon: 58-04

e-mail: paulina.celebias@gmail.com

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół zmienności wewnątrzgatunkowej i jej wpływie na roznoszenie nasion. Wiele gatunków roślin, w tym drzew, polega na zwierzętach by rozprzestrzeniły ich nasiona. To, czy zwierzęta w tej zależności występują jako antagoniści (poprzez zjadanie dużej proporcji nasion i tym samym przyczyniając się do ich zwiększonej śmiertelności) czy jako mutualiści (poprzez dyspersję nasion oraz zakopywanie ich w miejscach dogodnych do kiełkowania) zależy od wielu czynników.

Badania do mojego doktoratu dotyczą dwóch zagadnień: tego w jaki sposób produkcja różnej wielkości nasion przez tego samego osobnika może spowodować wystąpienie pośrednich interakcji między tymi nasionami i wpłynąć na ich przeżywalność, oraz tego, w jaki sposób indywidualne cechy zwierzęcia  (np. masa ciała, płeć, osobowość) mogą wpłynąć na roznoszenie nasion.

Publikacje

2022

  • Zwolak R., Celebias P., Bogdziewicz M. (2022) Global patterns in the predator satiation effect of masting – a meta-analysis. PNAS
  • Hacket‐Pain, A., Foest, J. J., Pearse, I. S., LaMontagne, J. M., Koenig, W. D., Vacchiano, G., Michał Bogdziewicz, Thomas Caignard, Paulina Celebias, ... & Ascoli, D. (2022). MASTREE+: time‐series of plant reproductive effort from six continents. Global Change Biology.

2019

  • Celebias P., Melke A., Gwiazdowicz D. J., Przewoźny M., Komosiński K., Baraniak E., Winnicka K., Melosik I. Ziomek J. 2019. Species composition, diversity, and the abundance of arthropods inhabiting burrows of the Common hamster (Cricetus cricetus L.). Bulletin of Entomological Research. 109/(6), 781-793.

2017

  • Celebias P., Przewoźny M., Gwiazdowicz D., Baraniak E., Ziomek J. 2017. The invertebrates inhabiting the common hamster''s burrows (Cricetus cricetus). 27. Uglich. 24th Meeting of the International Hamster Workgroup.

2016

  • Celebias P., Przewoźny M., Ziomek J., Baraniak E. 2016. The beetles inhabiting the common hamster''s burrows ? preliminary studies. 40. Heidelberg. 23th Meeting of the International Hamster Workgroup.