Zdjecie pracownika

dr hab. prof. UAM

Rafał Zwolak

pokój: F1.50

telefon: 57-99

e-mail: rafal.zwolak@gmail.com

Profil badań mojego zespołu

Ekologiczne konsekwencje osobowości zwierząt.

Zwierzęta nie są sobie równe: nawet w obrębie jednego gatunku cechują się uderzającą zmiennością zachowań. Poszczególne osobniki różnią się stopniem agresji, tendencją do eksploracji, śmiałością podczas żerowania oraz skłonnością do szukania lub unikania towarzystwa. Zjawisko to opisuje koncepcja osobowości zwierząt. Naszym celem jest zbadanie, w jaki sposób osobowości zwierząt wpływają na procesy ekologiczne takie jak użytkowanie przestrzeni oraz roznoszenie nasion: jeżeli pojedynczy gatunek składa się z osobników różniących się osobowościami, to może on funkcjonować w sposób podobny do wielu gatunków, które odgrywają odmienne role w ekosystemach.

Wpływ lat nasiennych na populacje i zespoły zwierząt

Lata nasienne to jednoczesna, masowa produkcja nasion przez wiele roślin. Zjawisko to wiąże się z tym, że w niektórych latach pokarmu w lesie jest więcej, niż zwierzęta mogą zjeść, natomiast w innych jest go niewiele – lub nie ma wcale. Zarówno obfitość, jak i głód powodują kaskady efektów w leśnych sieciach pokarmowych. Lata nasienne stanowią więc doskonałą okazję do badania rodzaju i siły powiązań między organizmami w drastycznie zmieniających się warunkach środowiskowych.

Rola interakcji biotycznych w rekrutacji drzew i odnowienia lasu

Gdy mowa o procesach kształtujących populacje i zbiorowiska roślin, najczęściej wymienia się wpływ czynników abiotycznych oraz oddziaływań konkurencyjnych pomiędzy roślinami. Choć od dawna wiemy, że zwierzęta mogą silnie wpływać na dynamikę populacji roślin, wpływ ten jest często pomijany – zwłaszcza, gdy chodzi nie o półtonowe łosie, lecz o nierzucające się w oczy zwierzęta takie jak owady lub gryzonie. Nasze badania adresują tę lukę: testujemy, jak oddziaływania ze zwierzętami wpływają na rekrutację drzew oraz jak wpływ ten zmienia się w zależności od warunków środowiska.

 

Więcej można znaleźć na stronie: 

http://rzwolak.home.amu.edu.pl/

 

Publikacje

2020

 • Bogdziewicz M., Crone E.E., Zwolak R. (2020) Do benefits of seed dispersal and caching by scatterhoarders outweigh the costs of predation? An example with oaks and yellow-necked mice. Journal of Ecology, 10.1111/1365-2745.13307
 • Zwolak R., Bogdziewicz M., Crone E.E. (2020) On the need to evaluate costs and benefits of synzoochory for plant populations. Journal of Ecology, https://doi.org/10.1111/1365-2745.13463

2019

 • Bogdziewicz M., Lichti N., Zwolak R. (2019) Consumer-mediated apparent predation by a native plant lowers the fitness of an invasive competitor. Journal of Ecology, 107, 12-22, DOI: 10.1111/1365-2745.13023

2018

 • Bogdziewicz M., Bonal R., Espelta J.M., Kalemba E., Steele M.A., Zwolak R. (2018) Invasive oaks escape pre-dispersal insect seed predation and trap enemies in their seeds. Integrative Zoology (Special Issue: Plant—Animal Interactions), 13, 228-237, DOI: 10.1111/1749-4877.12285
 • Bogdziewicz M., Marino S., Bonal R., Zwolak R., Steele MA. (2018) Rapid aggregative and reproductive responses of weevils to masting of North American oaks counteract predator satiation. Ecology, 99, 2575-2582, https://doi.org/10.1002/ecy.2510
 • Zwolak R., Witczuk J., Bogdziewicz M., RYCHLIK L., Pagacz S. 2018. Simultaneous population fluctuations of rodents in montane forests and alpine meadows suggest indirect effects of tree masting. Journal of Mammalogy. 99/3, 586-595.

2017

 • Bogdziewicz M., Crone E.E., Steele M.A.& Zwolak R. (2017) Effects of nitrogen deposition on reproduction in a masting tree: benefits of higher seed production are trumped by negative biotic interactions. Journal of Ecology, 105, 310-320 DOI: 10.1111/1365-2745.12673
 • von Merten S., Zwolak R., RYCHLIK L. 2017. Social personality: a more social shrew species exhibits stronger differences in personality types. Animal Behaviour. 127, 125-134.

2016

 • Zwolak R., Bogdziewicz M., Wróbel A. & Crone E.E. (2016) Advantages of masting in European beech: timing of granivore satiation and benefits of seed caching support the predator dispersal hypothesis. Oecologia 180:749-758 DOI: 10.1007/s00442-015-3511-3
 • Bogdziewicz M., Zwolak R. & Crone E.E. (2016) How do vertebrates respond to mast seeding? Oikos 125:300-307 (Oikos Editor’s Choice) DOI: 10.1111/oik.03012
 • Bogdziewicz M., Zwolak R., Redosh L., Rychlik L., Crone E.E. 2016. Negative effects of density on space use of small mammals differ with the phase of the masting-induced population cycle. Ecology and Evolution. 6/23, 8423-8430.
 • Zwolak R., Bogdziewicz M., Rychlik L. 2016. Beech masting modifies the response of rodents to forest management. Forest Ecology and Management. 359, 268-276.

2015

 • Bogdziewicz M., Zwolak R., Crone E.E. 2015. How do vertebrates respond to mast seeding? Oikos.

2014

 • Bogdziewicz M., Zwolak R. 2014. Responses of small mammals to clear-cutting in temperate and boreal forests of Europe: a meta-analysis and review. European Journal of Forest Research. 133, 1-11.

2012

 • Zwolak R, D. E. Pearson, Y. K. Ortega i E. E. Crone. 2012. Mechanisms driving postfire abundance of a generalist mammal. Canadian Journal of Zoology. 90, 51-60.
 • Zwolak R. i E. E. Crone. 2012. Quantifying the outcome of plant-granivore interactions. Oikos. 121, 20-27.

2010

 • Zwolak R., D. E. Pearson, Y. K. Ortega i E. E. Crone. 2010. Fire and mice: Seed predation moderates fire''s influence on conifer recruitment. Ecology. 91, 1124-1131.

2009

 • Zwolak R. 2009. A meta-analysis on the effects of wildfire, clearcutting, and partial harvest on the abundance of North American small mammals. Forest Ecology and Management. 258, 539-545.
 • Zwolak R. 2009. Czwarty element: ogień jako właściwość ekosystemów. Wiedza i Życie. 8, 36-38.

2008

 • Zwolak R. i K. R. Foresman. 2008. Deer mouse demography in burned and unburned forest: no evidence for source-sink dynamics. Canadian Journal of Zoology. 86, 83-91.
 • Zwolak R., D. E. Pearson, K. R. Foresman, E. E. Crone i Y. K. Ortega. 2008. Are mice eating up all the pine seeds? EcoReport. USDA FS. RMRS, USA.

2007

 • Zwolak R. i K. R. Foresman. 2007. Effects of a stand-replacement fire on small mammal communities in montane forest. Canadian Journal of Zoology. 85, 815-822.
 • Zwolak R. 2007. Ogniu, krocz za mną: ekologia i polityka pożarow lasów Ameryki Północnej. Wiadomości Ekologiczne. 53, 191-200.

2006

 • Rychlik L., Zwolak R. 2006. Interspecific behavioural domination among four sympatric species of shrews. Canadian Journal of Zoology, 84/3, 434-448

2005

 • Rychlik, L., & Zwolak, R. (2005). Behavioural mechanisms of conflict avoidance among shrews. Acta Theriologica, 50(3), 289-308.

2004

 • Zwolak, R., & Rychlik, L. (2004). Does the reduction of locomotor activity serve as an aggression avoidance mechanism in shrews [Soricidae]?. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Series Biology, 2(07).

2002

 • Zwolak R. 2002. Zachowania agonistyczne ryjowkowatych - problem postaw ciała. Wiadomości Ekologiczne. 48, 3-17.
 • Zwolak R. 2002. Wielki mały terytorialista - rzecz o ryjówkach. Wszechświat. 4-6, 130.

2000

 • Zgrabczyńska E., Krukowski S. and Zwolak R. 2000. Social behavior of the Pygmy slow loris in captivity. Zoo Biol., in prep.