Zdjecie pracownika

dr hab. prof. UAM

Urszula Walczak

pokój: H1.44

telefon: 57-94

e-mail: urszulaw@amu.edu.pl

test

Publikacje

2022

 • Molleman, F.; Walczak, U.; Melosik, I.; Baraniak, E.; Piosik, Ł.; Prinzing, A. What drives caterpillar guilds on a tree: enemy pressure, leaf or tree growth, genetic traits, or phylogenetic neighbourhood? Insects 2022, 13, 367. 10.3390/insects13040367

2019

 • Melosik I., Walczak U., Staszak J., Winnicka K., Baraniak E. 2019. Is there a host-associated molecular and morphological differentiation between sympatrically occurring individuals of the invasive leaf miner Cameraria ochridella? Anthropod-Plant Interaction. 13/6, 853-864.
 • Łukowski A., Janek W., Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2019. Changing host plants causes structural differences in the parasitoid complex of the monophagous moth Yponomeuta evonymella, but does not improve survival rate. Insects. 10/197, 1-13.
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridella on Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management. 65/1, 33-43.

2018

 • Walczak U., Bogdziewicz M., Żytkowiak R., Karolewski P., Baraniak E. (2018). Maladaptive host choice by alien leaf miner has the potential to limit the insect invasion. European Journal of Entomology, 115 (1), 318-325, doi: 10.14411/eje.2018.031
 • Walczak U., Bogdziewicz M., Żytkowiak P., Baraniak E. 2018. Maladaptive host choice by an alien leaf miner Phyllonorycter leucographella (Lepidoptera: Gracillaridae) has the potential to limit invasiveness. European Journal of Entomology. 115, 318-325.

2017

 • Jagiełło R., Baraniak E., Karolewski P., Łakomy P., Walczak U., Giertych M.J. 2017. Ecophysiological aspects of the interaction between Cameraria ohridella and Guignardia aesculi on Aesculus hippocastanum. Dendrobiology. 78, 146-156.
 • Walczak U., Baraniak E., Zduniak P. 2017. Survival, body mass and potential fecundity of the invasive moth Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) on its original host plant Aesculus hippocastanum and Aesculus glabra. European Journal of Entomology. 114, 295-300.
 • Karolewski P., Łukowski A., Walczak U., Baraniak E., Mucha J., Giertych M.J. 2017. Larval food affects oviposition preference, female fecundity, and offspring survival in Yponomeuta evonymellus. Ecological Entomology. 42, 657-667.
 • Łukowski A., Giertych M.J, Walczak U., Baraniak E., Karolewski P. 2017. Light conditions affect the performance of Yponomeuta evonymellus on its native host Prunus padus and the alien Prunus serotina. Bulletin of Entomological Research. 107/2, 208-216.

2015

 • Baraniak E., Stuning D., Walczak U. 2015. Rhigognostis erysiphaea (Meyrick, 1938) comb. nov. (Lepidoptera, Plutellidae), with description of male and female genitalia. Zootaxa. 3994/4, 585-592.
 • Baraniak E., Walczak U. 2015. Redescription of Argyresthia mirabiella Toll, 1947 (Lepidoptera, Argyresthiidae). Zootaxa. 3957/(3), 347-350.
 • Baraniak E., Walczak U. 2015. Redescription of Eidophasia tauricella Staudinger, 1880 (Lepidoptera, Plutellidae) with first description of female genitalia. Zootaxa. 3956/(3), 445-448.

2014

 • Baraniak E., Walczak U. 2014. Redescription of Ypsolopha nervosella (Zerny, 1940) (Lepidoptera, Ypsolophidae) with first description of the female genitalia. Zootaxa. 3856/(2), 297-300.
 • Baraniak E., Walczak U. 2014. On the identity of Ypsolopha lonicerella Stöckl, 1922 (Lepidoptera, Ypsolophidae). Zootaxa. 3779/(3), 394-396.
 • Baraniak E., Walczak U., Gaedicke R. 2014. The Plutellidae to Ypsolophidae in the Lepidoptera collection of Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut. Contribution to the knowledge of Yponomeutoidea. X. (Lepidoptera: Yponomeutoidea). Shilap Revista de lepidopterologia. 42/(165), 83-90.
 • Baraniak E., Walczak U., Karsholt O. 2014. Materiały do znajomości skośnikowatych Wielkopolskiego Parku Narodowego (Gelechiidae, Lepidoptera). Wiadomości Entomologiczne. 33/1, 21-31.
 • Baraniak E., Walczak U. 2014. Redescription of Ypsolopha kotzschi (Toll, 1947) (Lepidoptera, Ypsolophidae). Zootaxa. 3852/(5), 591-594.

2013

 • Walczak U., Baraniak E., Chowaniec G., Rynarzewski T. 2013. Scythris buszkoi Baran 2004 first record in Poland and new data on the occurrence of Scythrididae (Lepidoptera). Wiadomości Entomologiczne. 32/4, 287-294.

2011

 • Walczak U., Widzińska P., Gołdyn B. 2011. Wpływ stanowiska i gatunku rośliny żywicielskiej na występowanie i liczebność owadów minujących liście lipy. 18-19. Toruń. XXXIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. 10-11 IX 2011.
 • Walczak U. 2011. Leaf-mining moths (Lepidoptera) of the Biedrusko military area in western Poland. Fragmenta Faunistica. 54/2, 113-136.

2010

 • Michalska Z., Myssura M., Walczak U. 2010. Owady minujące gór Polski. 18-19. Huta Szklana, Polska. XLVIII ZJAZD Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "OCHRONA OWADÓW W POLSCE" nt. "Entomofauna górska - stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce". 16-19 września. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
 • Walczak U., Baraniak E., Jerzak E. 2010. Host range of an invasive moth, Phyllonorycter leucographella. Journal of Applied Entomology. 134, 714-717.
 • Walczak U. 2010. Nowe dane o występowaniu motyli minujących (Lepidoptera) w województwie zachodniopomorskim. Wiadomości entomologiczne. 29/4, 26-27.
 • Michalska Z., Myssura M., Walczak U. 2010. Owady minujące gór Polski. Wiadomości Entomologiczne. 29, Supl., 5-14.
 • Walczak U., Baraniak E., Jerzak E. 2010. Host range of an invasive moth, Phyllonorycter leucographella. Journal of Applied Entomology. 134, 714-717.
 • Walczak U., Bajerlein D. 2010. Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) - nowe stanowisko w zachodniej Polsce. Wiadomości entomologiczne. 29/3, 25.

2007

 • Rynarzewski T., Fuglewicz E., Fuglewicz S., Walczak U. 2007. Badania nad fauną Coleophoridae (Lepidoptera) Polski. III. Uwagi o Coleophora follicularis VALOT. Wiadomości Entomologiczne. 26/1, 15-17.

2005

 • Walczak U., Baraniak E., Jerzak E. 2005. Host range of the invasive leaf-miner, Phyllonorycter leucographella (Lepidoptera: Gracillariidae), in Western Poland. 39. Rome, Italy. XIV European Congress of Lepidopterology. 12-17 IX 2005. Societas Europaea Lepidopterologica.
 • Walczak U., Baraniak E., Zduniak P. 2005. Colonization and survival of Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) on different species of the genus Aesculus. 57. Rome, Italy. XIV European Congress of Lepidopterology. 12-17 IX 2005.
 • Baraniak E., Walczak U., Zduniak P. 2005. Appearance and migration of the horse-chestnut leafminer Cameraria ohridella in relation to city size and leaf-raking, using the example of two cities in Western Poland. Journal of Pest Science. 78/3, 145-149.

2004

 • Walczak U., Baraniak E., Zduniak P. 2004. The influence of distance between trees and mechanical control methods on population density of Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae): an example of a small town. 48. Prague, Czech Republic. 1st International Cameraria Symposium "Cameraria and other invasive leaf-miners in Europe". 24-27 III 2004.
 • Baraniak E., Walczak U., Tryjanowski P., Zduniak P. 2004. Effect of distance between host trees and leaf litter removal on population density of Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae), the pest of chestnut (Aesculus sp.) trees. Polish Journal of Ecology. 52/4, 537-542.
 • Baraniak E., Walczak U. 2004. Materiały do znajomości Yponomeutoidea. II. Rozmieszczenie w Polsce Argyresthia thuiella Packard, 1871 (Lepidoptera, Argyresthiidae). Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 50, 79-82.
 • Baraniak E., Walczak U. 2004. Materiały do znajomości rozmieszczenia w Polsce zachodniej gatunku Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillaridae). Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 50/3, 43-50.

2003

 • Baraniak E., Tryjanowski P., Walczak U. 2003. Dyspersja Cameraria ohridella (Lepidoptera, Gracillariidae) w warunkach małego miasta. 80. Toruń, Polska. Konferencja Polskiego Towarzystwa Zoologicznego "Zoologia na progu XXI wieku". 15-18 IX 2003.
 • Walczak U. 2003. Materiały do poznania motyli dziennych (Lepidoptera: Rhopalocera) okolic Łekna i Tarnowa Pałuckiego. Studia i materiały do dziejów Pałuk. 5, 27-32.
 • Walczak U. 2003. Pająk tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi ) na Pałukach. Studia i materiały do dziejów Pałuk. 5, 49-51.
 • Baraniak E., Walczak U. 2003. Materiały do znajomości Yponomeutoidea. I. Argyresthia trifasciata (Staudinger, 1871) (Lepidoptera, Argyresthiidae) nowy gatunek w faunie Polski. Wiadomości Entomologiczne. 21/4, 223-227.
 • Baraniak E., Walczak U. 2003. Materiały do znajomości Yponomeutoidea (Lepidoptera) I. Argyresthia trifasciata (ZELLER, 1850) (Lepidoptera, Argyresthiidae) nowy gatunek w faunie Polski. Wiadomości Entomologiczne. 21/4, 223-227.

2002

 • Walczak U. 2002. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) poligonu wojskowego w Biedrusku. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 6, 103-118.

2001

 • Bartkowska K., Michalska Z., Bajaczyk R., Beiger M., Nowosad A., Walczak U. 2001. Problematyka badawcza z zakresu entomologii parazytologicznej w Zakładzie Zoologii Systematycznej UAM w Poznaniu. Spała, Polska, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 14-16 września
 • Baraniak E., Walczak U. 2001. Motyle minujące (Lepidoptera) Drawieńskiego Parku Narodowego. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 5, 61-77.

2000

 • Czachorowski S., Buczyński P., Walczak U., Pakulnicka J. 2000. Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów. Przegląd Przyrodniczy. 11/2-3, 139-148.
 • Baraniak E., Walczak U. 2000. Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część III. Roeslerstammiidae, Yponomeutidae, Plutellidae, Acrolepiidae, Elachistidae, Batrachedridae, Momphidae, Cosmopterigidae. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 4, 113-118.
 • Baraniak E., Walczak U. 2000. Interesujące gatunki motyli (Lepidoptera) z rezerwatu "Stary Załom". Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 47, 45-48.
 • Baraniak E., Walczak U. 2000. Phyllonorycter leucographella (Zeller, 1850) (Lepidoptera, Gracillariidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 19/2, 105-108.

1999

 • Walczak U. 1999. Poligon wojskowy w Biedrusku - refugium różnorodności gatunkowej motyli dziennych. 31-32. Kraków, Polska. Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską. 23-24 IX 1999.
 • Baraniak E., Walczak U. 1999. Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część II: Bucculatricidae, Gracillariidae, Lyonetiidae. Rocznik Naukowy PTOP Salamandra. 3, 87-98.

1998

 • Walczak U. 1998. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Badania fizjograficzne nad Polską zachodnią Seria C. 45, 29-40.
 • Walczak U. 1998. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Bad. fizjogr. Pol. zach. 45: 29-40.

1997

 • Baraniak E., Walczak U. 1997. Nowe stanowiska rzadkich motyli (Lepidoptera) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne. 16/1, 58.
 • Walczak U., Kubasik W., Rybska E. 1997. Materiały do poznania motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) Beskidu Niskiego. W: Studia nad florą i fauną, Poznań. 95-100.

1996

 • Kubasik W., Rybska E., Walczak U. 1996. Uwagi o motylach dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) Beskidu Niskiego. Wiad. entomol. 15 (1): 59.
 • Kubasik W., Rybska E., Walczak U. 1996. Stanowiska interesujących gatunków motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera). Wiad. entomol. 15 (2): 123.
 • Walczak U. 1996. Interesujące gatunki motyli dziennych (Lepidoptera, Rhopalocera) z Wielkopolski. Wiad. entomol. 15 (2): 124.
 • Mazurkiewicz A., Walczak U. 1996. Nowe stanowisko Cyclophora albiocellaria (Hübner, 1789) (Lepidoptera, Geometridae) w Polsce. Wiad. entomol. 15 (3): 191.