Zdjecie pracownika

dr hab. prof. UAM

Zofia Michalska

pokój:

telefon:

e-mail: zofmic@amu.edu.pl

test

Publikacje

2007

 • Michalska Z. 2007. Agromyzidae. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. 202-208. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka. I. Pilipiuk i E. Skibińska. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa.

2005

 • Bodziarczyk J., Michalcewicz J., Michalska Z. 2005. Języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. - roślina żywicielska rzadkiej muchówki Phytomyza scolopendrii R.D. (Agromyzidae). Przegląd Zoologiczny. 49/ 3-4, 131 -136.

2004

 • Michalska Z., Dreger M., Myssura M. 2004. Agromyzidae (Diptera) of alien shrubs in Poland. Acta Facult. Ecol. [Dipterologica Bohemoslovaca], 12, Suppl. 1: 103-106.

2003

 • Michalska Z. 2003. The Agromyza, Liriomyza and Phytomyza species (Diptera, Agromyzidae) mining crop plants, ornamentals and weeds in gardens in Poland. Acta Univer. Carolinae, Biologica [Dipterologica Bohemoslovaca], 47: 155-162.
 • Michalska Z. 2003: Agromyzidae (Diptera) in urban green areas in Poland. Fragm. Faun., 46: 93-107

2001

 • Michalska Z., Myssura M. 2001. Agromyza alnibetulae Hendel, 1931 (Diptera, Agromyzidae), muchówka minująca liście brzozy Betula pendula Roth), w wybranych miastach województwa wielkopolskiego. Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. 102-104. P. Indykiewicz, T. Barczak, G. Kaczorowski. Bydgoszcz.
 • Michalska Z., Myssura M. 2001. Mining Diptera of the genus Cerodontha Rondani (Diptera: Agromyzidae) in Poland. Acta Univ. Carolinae, Biologica [Dipterologica Bohemoslovaca 10], 45, 1-2: 129-138.
 • Michalska Z. 2001. Owady minujące rezerwatu "Puszczykowskie Góry" - (Wielkopolski Park Narodowy). Bad. Fizjogr. Pol. zach., Seria C -Zoologia, 48: 55-64.

2000

 • Michalska Z. 2000. Mining insects. Ecology of Forest Islands. 135 -148. J. Banaszak. Bydgoszcz Univ. Press. Bydgoszcz.
 • Michalska Z. 2000. Cerodontha Rondani, 1861 (Diptera: Agromyzidae) Wielkopolski na tle krajowej fauny tych muchówek. Bad. Fizjogr. Pol. zach., Seria C - Zoologia, 47: 49-71.

1999

 • Michalska Z. 1999. Rozmieszczenie, specjalizacja troficzna i preferencja siedliskowa muchówek minujących z rodzaju Agromyza Fallén, 1810 (Diptera: Agromyzidae) w zachodniej Polsce na tle krajowej fauny tych muchówek. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 46: 49-68.

1998

 • Michalska Z. 1998. Owady minujące. Ekologia wysp leśnych. 141-145. J. Banaszak. Wyd. Uczeln. WSP. Bydgoszcz, Polska.
 • Michalska Z. 1998: Muchówki minujące (Diptera) Poznania. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 45: 45-54

1997

 • Michalska Z. 1997. Chrząszcze, błonkówki i muchówki (Coleoptera, Hymenoptera, Diptera) minujące liście drzew i krzewów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 44: 41-48.

1996

 • Michalska Z. 1996. Pasożytnicze stawonogi liści drzew Alnus glutinosa (L.) Gaertn. w Wielkopolskim Parku Narodowym. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 43: 19-36.

1995

 • Michalska Z. 1995. Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. II. Eriocraniidae, Nepticulidae, Tischeriidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Lyonetiidae. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 42: 57-67.

1994

 • Michalska Z. 1984. Fauna motyli minujących (Lepidoptera, Gracillariidae) Roztocza Środkowego. Fragm. Faun., 37, 13: 323-331.
 • Michalska Z. 1994: Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. I. Gracillariidae. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C - Zoologia, 41

1991

 • Bartkowska K., Beiger M., Michalska Z. 1991. Potrzeba ochrony środowisk kserotermicznych na Środkowym Roztoczu. Chrońmy Przyr. Ojcz., 47, 6: 50-54.

1987

 • Michalska Z. 1987. Materiały do znajomości owadów minujących Beskidu Śląskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 36: 91-119.
 • Michalska Z. 1987. Badania nad Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) pasożytami muchówek minujących z rodziny Agromyzidae (Diptera) w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 35: 25-32.
 • Michalska Z. 1987. Badania nad Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) pasożytami muchówek minujących z rodziny Agromyzidae (Diptera) w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 35: 25-32.

1984

 • Michalska Z. 1984. Materiały do znajomości Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae), pasożytów muchówek minujących w Polsce. Pol. Pismo Ent. 54: 367-376.
 • Michalska Z. 1984. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera, Gracillaridae) minujących liście drzew i krzewów Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 34: 107-123.
 • Michalska Z. 1984. Materiały do znajomości Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae), pasożytów muchówek minujących w Polsce. Pol. Pismo Ent. 54: 367-376.
 • Michalska Z. 1984. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera, Gracillaridae) minujących liście drzew i krzewów Wielkopolski. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Seria C, 34: 107-123.

1983

 • Michalska Z. 1983. Dapsilarthra florimella (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) pasożyt Pegomya nigritarsis Ztt. (Diptera, Muscidae) w Polsce. Prz. Zool., 3: 333-337.
 • Michalska Z. 1983. Dapsilarthra florimella (Haliday) (Hymenoptera, Braconidae, Alysiinae) pasożyt Pegomya nigritarsis Ztt. (Diptera, Muscidae) w Polsce. Prz. Zool., 3: 333-337.
 • Michalska Z. 1983. Stan badań nad fauną Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 1-2: 1-6.

1982

 • Michalska Z. 1982. Alysiinae (Hymenoptera, Braconidae) nowe dla fauny Bułgarii i Jugosławii. Prz. Zool., 3-4: 413-415.
 • Michalska Z. 1982. Stigmella palladicieliella Klim. (Lepidoptera, Nepticulidae) nowy gatunek dla fauny Polski. Prz. Zool., 2: 201-202.

1973

 • Michalska Z. 1973. Materiały do znajomości fauny owadów minujących niektórych biotopów w Mierzwicach nad Bugiem. Pol. Pismo Ent., 43: 743-759.
 • Michalska Z. 1973. Pasożytnicze błonkówki owadów minujących. 1. Alysiinae (Braconidae) pasożyty muchówek z rodzaju Agromyza Fll. i Phytomyza Fll. (Agromyzidae). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 26: 89-96.

1965

 • Michalska Z., Nowak Z. 1965. Owady minujące lasów olchowych okolic Poznania. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., 16: 47-75.